วันที่   20   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม
08.30-12.00 น.
  - ปฐมนิเทศนักศึกษา (พี-เทค)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 200  นายพลาวุธ ชัยสงคราม