วันที่   1   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม
13.00-16.30 น.
  - จัดเตรียมห้องประชุมสำหรับอบรม Workshop สำหรับสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ระบบประชุมออนไลน์
 120  นายสานิต ต่ออำนาจ