วันที่   7   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 15  นางชเนตตี ชำนาญ