วันที่   11   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-16.30 น.
  - ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 4/2567
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางชเนตตี ชำนาญ
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  - ขอใช้ เครื่องเสียง
 15  นางชเนตตี ชำนาญ