วันที่   19   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
13.00-16.30 น.
  - สืบสวนข้อเท็จจริง
  - ขอใช้ ชุดกาแฟ
 4  นางสาวพัชราวดี วุ้นสีแซง
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย
  - ขอใช้
 100  นางอัมพร เมตตา