วันที่   17   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สารีบท
08.30-12.00 น.
  - ประชุม ผอ กลุ่ม
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 12  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ตรวจสอบเอกสารรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  - ขอใช้
 100  นางอัมพร เมตตา