วันที่   2   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม
08.30-16.30 น.
  - อบรมการใช้โปรแกรม Eschool สำหรับสถานศึกษา
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ,ระบบประชุมออนไลน์
 120  นายสานิต ต่ออำนาจ
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ประชุมกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางชเนตตี ชำนาญ