วันที่   4   เมษายน   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม
08.30-12.00 น.
  - ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สิน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 30  นายพลาวุธ ชัยสงคราม
เตชะธัมโม
08.30-16.30 น.
  - ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 18  นางชเนตตี ชำนาญ