วันที่   3   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - แก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ  200  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี
เตชะธัมโม 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565  15  นางศุภลักษณ์ ไปนาน
สายทองสายธารธรรม 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  50  นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด