วันที่   5   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - ตรวจ ATK บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2  85  นางสาวทัศวรรณ ชำนาญ
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  50  นางเทียนทอง ประทีปเมือง