วันที่   21   กุมภาพันธ์   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-12.00   - การตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัส 2019  80  นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี
สารีบท 08.30-12.00   - ประชุมการเปิดเรียน on site  5  นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน
เตชะธัมโม 08.30-16.30   - ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและหลักฐานฯ  20  นางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว