วันที่   25   เมษายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
สายทองสายธารธรรม 08.30-16.30   - ประชุมโครงการสร้างบ้าน“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  60  นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน