[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Myoffice V 6.4 final-2023 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
Paperless Office พ.ศ. 2567  
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ยินดีต้อนรับ หน้าแรก   โรงเรียน   ปฏิทินจองรถยนต์   Smart Obec
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนศาลาสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐชัย ทองคณทา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ศาลา ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านระหัด
  ผู้อำนวยการ  นางกรณิการ์ คันธา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านระหัด ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0866784792

  
   3   โรงเรียนบ้านขามป้อม
  ผู้อำนวยการ  นายอภิวัฒน์ ประพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง ดีแซง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกุดเลาะ ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0895708620

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายฉลาด อาจสนาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0885820907

  
   6   โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านสระ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0819663387

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประจวบ ใสดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสุขสันต์ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0862479879

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ************************
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านโสกเชือก ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822835

  
   9   โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล
  ผู้อำนวยการ  นายเดชจักรภพ แจ้งคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบุปผาราม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชยาภรณ์ นินนานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870364

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านโนนเขวา
  ผู้อำนวยการ  นายวัฒนากร ทองถวิล
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109855

  
   13   โรงเรียนบ้านโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษดา ศรีสมเกียรติ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109855

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายสนอง ดีแซง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนหนองไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109856

  
   15   โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นางสายหยุด อาจสามารถ
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0902820868

  
   16   โรงเรียนบ้านกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายสุทธิชัย ลบบำรุง
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกลาง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
  เบอร์โทร  0918285336

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ
  ผู้อำนวยการ  นางจิรัชยา เชื้อประทุม
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044109854

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านหนองบัว (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม ขันทะสีมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านหนองบัว ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0810669155

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านนาสีดา
  ผู้อำนวยการ  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 น้อยพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822840

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายเดชา เศษแพง
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหลักแดน ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044823220

  
   21   โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สมคำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0897182538

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนบ้านหัวโสก
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายวิชัย สมคำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านนาหัวโสก ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   23   โรงเรียนบ้านหัวโสก
  ผู้อำนวยการ  นายศิริพงศ์ โสภณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านนาหัวโสก ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   24   โรงเรียนบึงมะนาววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 18 บึงมะนาวพัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านจมื่น
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 บ้านจมื่น ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0903372327

  
   26   โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 หนองแต้พัฒนา ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0903372327

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มุทาพร
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโนนงิ้ว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870363

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านเขวา
  ผู้อำนวยการ  นายกุศล เผ่าหัวสระ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านเขวา ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870117

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายธำรงค์ ฦๅชา
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044869557

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจำรัส คณูแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหามแห ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0933751846

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นางสุระณี สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866115

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
  ผู้อำนวยการ  นางดาวรุ่ง แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหญ้านาง ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044866143

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านห้วยข่า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870361

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านโนนชาด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสุระณี สีพิมพ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนชาด ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
   35   โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายวิริยะ สัจจะสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายโกศล เดชโนนสังข์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านท่าขาม ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านหนองแต้
  ผู้อำนวยการ  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองแต้ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0895761718

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายฉลาด อาจสนาม
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044107989

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนชุมชนบ้านหัน
  ผู้อำนวยการ  นายตวงสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044-109867

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมสิน คันธภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านดอนมะค่าง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870423

  
   41   โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
  ผู้อำนวยการ  นายอาณัต สายโสภา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโนนหินลาด ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822750

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายภควัต เรียกจำรัส
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านนาไฮ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวิจิตร เจริญขามป้อม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายปิยะนัฏ เดิมกะยอม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านตลาดทราย ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870533

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนสระโพนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 สระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870532

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง พิมพ์สิงห์
  ที่ตั้ง  107 หมู่ 1 บ้านโพธิ์ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870518

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  น.ส.วิลาสินี ชำนาญกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านหนองคู ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0892803854

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
  ที่ตั้ง  386 หมู่ 5 บ้านส้มกบ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านพีพวย
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านพีพวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822833

  
   50   โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกนกวรรณ ฦาชา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโจด ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822927

  
   51   โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายนัฐพันธ์ แควภูเขียว
  ที่ตั้ง  399 หมู่ 1 หนองข่า ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านฉนวน (เกษตรสมบูรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุรินทร์ จันจิตร
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านฉนวน ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822841

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายพงศกร สุขเกษม
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนศิลา ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870150

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายไกรวรรณ์ บัวคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 นาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870169

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรวรรณ มะณีจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านห้วยยางดำ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822993

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก
  ผู้อำนวยการ  นางนพรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์
  ที่ตั้ง  ม.5 บ้านหนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  เบอร์โทร  094-0073037

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
  ผู้อำนวยการ  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองโพนงาม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0625589005

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายขงเบ้ง บุญประคม
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านสารจอด
  ผู้อำนวยการ  นางรุ่งอรุณ เลิศพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านสารจอดใหม่ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านวังม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายอนุชิต ฦากำลัง
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านวังม่วง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044893788

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านโคกสง่า
  ผู้อำนวยการ  นางพิกุลทอง พันธ์ชัยโย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870125

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนบ้านทิกแล้ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทิตตา แดงนกขุ้ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านทิกแล้ง ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0872313703

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวปทิตตา แดงนกขุ้ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ห้วยหินลับ ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0828531813

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุภเดช อินอิ่ม
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 สันติสุข ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  0958028481

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอังคนา รองเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านสารจอดเก่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044822747

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านดอนหัน
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส วงษ์โท
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
  เบอร์โทร  044870143

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
  ผู้อำนวยการ  นายมาโนช ต่อชีพ
  ที่ตั้ง  171 หมู่ 1 บัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านสวนอ้อย
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา มหาชัย
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 สวนอ้อย ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870276

  
   69   โรงเรียนบ้านหนองปอแดง
  ผู้อำนวยการ  นางอมรรัตน์ โสภากุ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองปอแดง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870479

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง
  ผู้อำนวยการ  นายจิรศักดิ์ วานนท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 กวางโจน,โนนทอง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109361

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูลย์ รินทะจักร
  ที่ตั้ง  เลขที่ 194 หมู่ 3 บ้านหนองคร้อ ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870324

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนบ้านดอนจำปา
  ผู้อำนวยการ  นายอรุณ อนุวุฒิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 ดอนจำปา ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870412

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านหนองกุง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0817894730

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822768

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 เรือ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0805965623

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนบ้านโนนสาทร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสายใหม โคตรนารา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนสาทร ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109367

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายมนตรี เสาศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ม่วง ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870410

  
   78   โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044881204 , 0988944924

  
ภาพสมาชิก
   79   โรงเรียนบ้านกุดโคลน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายวิโรจน์ เสมพงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 กุดโคลน ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0951965287

  
   80   โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
  ผู้อำนวยการ  นายสุปรีชา ถนอมเงิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 หนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0813690136

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านกุดแดง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ************
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดแดง ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870481

  
   82   โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนสาวเอ้ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870482

  
   83   โรงเรียนบ้านกุดจอก
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายกีรติ บุญประภาศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 เทวาสถิตย์ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870480

  
   84   โรงเรียนบ้านหนองปลา
  ผู้อำนวยการ  นายกีรติ บุญประภาศรี
  ที่ตั้ง  193 หมู่ 5 หนองปลา. ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านธาตุ
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ ต่อพล
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ธาตุ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822913

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
  ผู้อำนวยการ  นายสงวน เยี้ยมผา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองกุงใหม่ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0988500125

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านฝายพญานาค
  ผู้อำนวยการ  นายธนปรกณ์ มณีศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ฝายพญานาค ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044100220

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
  ผู้อำนวยการ  ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0655304518

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ผู้อำนวยการ  นางวรณี เลิศสรรสิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านหนองคัน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางศศิธร มาเมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองบัวคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044130442-3

  
ภาพสมาชิก
   91   โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิมล สอนโกษา
  ที่ตั้ง  หมู่ 16 ศิลาทอง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044128060

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 13 ลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822919

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  สิบเอกเริงชัย วรรณกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 นาหัวแรด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0897222135

  
   94   โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายบุญส่ง วรชินา
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822916

  
   95   โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย ชุดไธสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ดอนเตาเหล็ก ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870408

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางแววดาวแก้วสว่าง กกกนทา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 โคกสะอาดแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109374

  
   97   โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  นายบุญส่ง วรชินา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 นาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0892803255

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนบ้านหนองแซง
  ผู้อำนวยการ  นายนิรันดร์ เปริน
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านหนองแซงใหญ่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044025302

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายนิรันดร์ เปริน
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 โป่งดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870587

  
   100   โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
  ที่ตั้ง  399 หมู่ 18 หนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870542

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนบ้านฉนวน (ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  นายโชคชัย สุขสนิท
  ที่ตั้ง  179 หมู่ 2 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0896281562

  
ภาพสมาชิก
   102   โรงเรียนบ้านห้างสูง
  ผู้อำนวยการ  นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ห้างสูง ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870318

  
ภาพสมาชิก
   103   โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน
  ผู้อำนวยการ  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ดอนไก่เถื่อน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0918543448

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 กุดหมากเห็บ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870320

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนฉิมพลีมา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์
  ที่ตั้ง  122 หมู่ 3 หนองข่า ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   106   โรงเรียนบ้านดงเมย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ดงเมย ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870407

  
   107   โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044878148

  
ภาพสมาชิก
   108   โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 เพชรเหนือ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0905984503

  
   109   โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
  ผู้อำนวยการ  นายยรรยง ศิริภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองงูเหลือม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0642939508

  
ภาพสมาชิก
   110   โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นางธิติพร ศรีจันดา
  ที่ตั้ง  224 หมู่ 5 โป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044109386

  
ภาพสมาชิก
   111   โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายชูชาติ หล้าเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 กุดขอนแก่น ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870109

  
ภาพสมาชิก
   112   โรงเรียนบ้านเมืองคง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายวัชรพล ผือโย
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 เมืองคง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
   113   โรงเรียนบ้านเมืองคง
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ หล้าเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 เมืองคง ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   114   โรงเรียนบ้านหนองขาม (ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 หนองขาม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0642939508

  
ภาพสมาชิก
   115   โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
  ผู้อำนวยการ  นางวานิชา สร้อยเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 โนนดินแดง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0629100285

  
ภาพสมาชิก
   116   โรงเรียนภูมิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายนิมิตร ประตาทะยัง
  ที่ตั้ง  660 หมู่ 1 ผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  09-5193-8837

  
ภาพสมาชิก
   117   โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044861051

  
ภาพสมาชิก
   118   โรงเรียนบ้านหว้าทอง
  ผู้อำนวยการ  นายรังสรรค์ เกิดมงคล
  ที่ตั้ง  15 หมู่ 6 หนองหว้า ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   119   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
  ผู้อำนวยการ  นายกฎุมพี กาสีชา
  ที่ตั้ง  เลขที่​ 255​ หมู่ 16 หนองเซียงซา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   120   โรงเรียนบ้านโนนงาม
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายอาณัติ ราชโสม
  ที่ตั้ง  หมู่ 17 โนนงาม ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044861010

  
   121   โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายกฎุมพี กาสีชา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 พรมใต้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044844154

  
   122   โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางนัทพร คำนึง
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 กุดหัวช้าง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   123   โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 หนองบัวพรม ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   124   โรงเรียนหนองเบนประภากร
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี เสาศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 หนองเบน ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   125   โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย
  ผู้อำนวยการ  นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 หนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   126   โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐชัย เรียกจำรัส
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 มูลกระบือ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0994741119

  
   127   โรงเรียนบ้านสีปลาด
  ผู้อำนวยการ  นายวีระวัฒน์ ลีปา
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 สีปลาด ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822900

  
ภาพสมาชิก
   128   โรงเรียนบ้านโนนข่า
  ผู้อำนวยการ  นางสุปราณี ภูวงษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนข่า ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870315

  
ภาพสมาชิก
   129   โรงเรียนบ้านหัวหนอง
  ผู้อำนวยการ  นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หัวหนอง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0621926186

  
ภาพสมาชิก
   130   โรงเรียนบ้านหัวหนอง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางพูนทรัพย์ ลีปา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หัวหนอง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0621926186

  
ภาพสมาชิก
   131   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
  ผู้อำนวยการ  นายชุมพล คำจันทร์
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044822911

  
ภาพสมาชิก
   132   โรงเรียนหนองเมยสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองเมย ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0817895043

  
ภาพสมาชิก
   133   โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
  ผู้อำนวยการ  นายอาณัติ ราชโสม
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านจำปาทอง ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044100100

  
ภาพสมาชิก
   134   โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายอำนาจ เขาทอง
  ที่ตั้ง  112 หมู่ 12 บ้านโนนทัน ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044128556

  
ภาพสมาชิก
   135   โรงเรียนเนรมิตศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายบรรพจน์ กาญจนสีมา
  ที่ตั้ง  128 หมู่ที่ 2 บ้านโนนตุ่น ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   136   โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
  ผู้อำนวยการ  นางวนิดา เสลาหอม
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 โนนดินจี่ ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044862815

  
   137   โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว)
  ผู้อำนวยการ  ดร.ชุติมา ฦาชา
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 หนองแวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  044870541

  
ภาพสมาชิก
   138   โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ดร.ชุติมา ฦาชา
  ที่ตั้ง  เลขที่ 260 หมู่ 7 ห้วยพลวง ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
  เบอร์โทร  0810659316

  
ภาพสมาชิก
   139   โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
  ผู้อำนวยการ  นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านหนองเม็ก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0984837642

  
   140   โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายคมกฤษ บุตรศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 หินลาด ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044053019

  
ภาพสมาชิก
   141   โรงเรียนบ้านดอนดู่
  ผู้อำนวยการ  นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 ดอนดู่ ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  082-8730421

  
ภาพสมาชิก
   142   โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางพรชนก ชาติสุภาพ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ดอนขิงแคง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0885914731

  
   143   โรงเรียนบ้านหนองแฝก
  ผู้อำนวยการ  นายชัยยันต์ ภูมิสม
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044870236

  
ภาพสมาชิก
   144   โรงเรียนบ้านวังหิน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านวังหิน ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
   145   โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ช่อผกา ผลภิญโญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 แสนสำราญ ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044870546

  
ภาพสมาชิก
   146   โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร.ต.ธนาธิป มาลากอง
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044887130

  
ภาพสมาชิก
   147   โรงเรียนบ้านมอญ
  ผู้อำนวยการ  นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านมอญ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044886345

  
ภาพสมาชิก
   148   โรงเรียนหัวนานคร
  ผู้อำนวยการ  นางนิศา รู้จัก
  ที่ตั้ง  หมู่ 13 หัวนานคร ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0647439589

  
ภาพสมาชิก
   149   โรงเรียนบ้านโนนคูณ (บ้านแท่น)
  ผู้อำนวยการ  นายวิทูล พลศักดิ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านโนนคูณ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044101275

  
ภาพสมาชิก
   150   โรงเรียนบ้านนาดี
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านนาดีศรีสง่า ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0935303539

  
   151   โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
  ผู้อำนวยการ  นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านหนองผักหลอด ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044886346

  
ภาพสมาชิก
   152   โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น)
  ผู้อำนวยการ  นายดรุณ ประจันนวล
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044886352

  
ภาพสมาชิก
   153   โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน
  ผู้อำนวยการ  นายพิษณุรักษ์ คำยง
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านข่า ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   154   โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายชัชรากร ข่าทิพย์พาที
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0828925145

  
   155   โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์
  ที่ตั้ง  150 ม.4 บ้านนามั่ง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0973192965

  
ภาพสมาชิก
   156   โรงเรียนบ้านถนนกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายราวิน สุริยันต์
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ถนนกลาง ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  097-3029498

  
ภาพสมาชิก
   157   โรงเรียนบ้านนายม
  ผู้อำนวยการ  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านนายม ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044822766

  
ภาพสมาชิก
   158   โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
  ที่ตั้ง  137 หมู่ 11 บ้านนาสวรรค์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  087-2417201

  
ภาพสมาชิก
   159   โรงเรียนบ้านหินลาด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหินลาด ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044870416

  
   160   โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายพุทธพงศ์ หลักคำ
  ที่ตั้ง  บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  เบอร์โทร  0909841365

  
ภาพสมาชิก
   161   โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
  ผู้อำนวยการ  นายพุทธพงศ์ หลักคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านหนองโดน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044056890

  
ภาพสมาชิก
   162   โรงเรียนบ้านหลุบค่าย
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายพุทธพงศ์ หลักคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหลุบค่าย ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   163   โรงเรียนสามสวนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านสามสวน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044865109

  
ภาพสมาชิก
   164   โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิชัย นามโคตร
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนข่า ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044865119

  
ภาพสมาชิก
   165   โรงเรียนบ้านหนองคู
  ผู้อำนวยการ  นายดวงดี ภารา
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 หนองคู ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  084-4747636

  
ภาพสมาชิก
   166   โรงเรียนบ้านหนองเรือ
  ผู้อำนวยการ  นางธณัณณัฐ คำยง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 หนองเรือ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   167   โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัชนีวรรณ กุลวิเศษ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ดอนมะเกลือ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  0933196522

  
ภาพสมาชิก
   168   โรงเรียนบ้านดอนเค็ง
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา น้อยปัญญา
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ดอนเค็ง ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  044870328

  
ภาพสมาชิก
   169   โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองดินดำ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   170   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายดวงดี ภารา
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 โนนสะอาด ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
  เบอร์โทร  -

  
   171   โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน
  ผู้อำนวยการ  นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์
  ที่ตั้ง  294 หมู่ 6 บ้านหนองพีพ่วน ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0956055910

  
ภาพสมาชิก
   172   โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเกียรติศักดิ์ คูณประทุม
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านด่านเจริญ ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870146

  
ภาพสมาชิก
   173   โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายยรรยง ชาติชำนาญ
  ที่ตั้ง  273 หมู่ 1 บ้านเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  094-5301626

  
ภาพสมาชิก
   174   โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
  ผู้อำนวยการ  นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0898640204

  
ภาพสมาชิก
   175   โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
  ผู้อำนวยการ  นายถวิล สร้างนา
  ที่ตั้ง  27หมู่ 2 บ้านป่าหม้อ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0874384881

  
ภาพสมาชิก
   176   โรงเรียนบ้านโคกกุง
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร.ต.พิพัฒน์ ประดับเพชร
  ที่ตั้ง  หมู่ 13 บ้านกรุงบูรพา ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044131093

  
ภาพสมาชิก
   177   โรงเรียนบ้านตลุกหิน
  ผู้อำนวยการ  นายนัธวุฒิ สมศรี
  ที่ตั้ง  176 หมู่ 3 บ้านตลุกหิน ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  095417416

  
ภาพสมาชิก
   178   โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิชาติ วิลาศรี
  ที่ตั้ง  339 หมู่ 4 บ้านหนองแวง ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870358

  
ภาพสมาชิก
   179   โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติ เพียรไทยสงค์
  ที่ตั้ง  151 หมู่ 6 โปร่งสังข์ ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0852008268

  
ภาพสมาชิก
   180   โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู
  ที่ตั้ง  1150 หมู่ 9 แก้งอรุณ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044882743

  
ภาพสมาชิก
   181   โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
  ที่ตั้ง  233 หมู่ 2 บ้านหนองแสง ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  36020194

  
ภาพสมาชิก
   182   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
  ผู้อำนวยการ  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหนองไฮ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
   183   โรงเรียนบ้านสระแต้
  ผู้อำนวยการ  นางหอมจันทร์ งวดชัย
  ที่ตั้ง  289 หมู่ 4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0972301780

  
ภาพสมาชิก
   184   โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  1036100432
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านยางคำ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870193

  
   185   โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม ชานนท์เมือง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านยางคำ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870193

  
ภาพสมาชิก
   186   โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
  ผู้อำนวยการ  นายสนธยา คำอู
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านท่ามะไฟหวาน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044109116

  
ภาพสมาชิก
   187   โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดม
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านกุดโง้ง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
   188   โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสาวเอมอัชฌา บุตรอุดม
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านท่าทางเกวียน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870154

  
   189   โรงเรียนบ้านนกเขาทอง
  ผู้อำนวยการ  นายชัยวรงค์ เวียงพล
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านนกเขาทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  063-7858732

  
ภาพสมาชิก
   190   โรงเรียนบ้านโคกล่าม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสรารัตน์ กาษินครบุรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 โคกล่าม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870124

  
ภาพสมาชิก
   191   โรงเรียนบ้านโคกงาม
  ผู้อำนวยการ  นายประยุทธ งามสกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโคกงาม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0885914735

  
ภาพสมาชิก
   192   โรงเรียนบ้านดงพอง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายสำราญ เสือสาวะถี
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านดงพอง ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870139

  
   193   โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร.อ.ภิญโญ คำศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044883178

  
ภาพสมาชิก
   194   โรงเรียนบ้านนาแก
  ผู้อำนวยการ  นางสุดารัตน์ ผ่านพูล
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านนาแก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  086-2644184

  
ภาพสมาชิก
   195   โรงเรียนบ้านหนองรวก
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษฎิ์คำผา ชำนาญ
  ที่ตั้ง  89หมู่ 2 บ้านหนองรวก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044883237

  
   196   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
  ผู้อำนวยการ  นายสำราญ เสือสาวะถี
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   197   โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายจิระพันธ์ นาเจริญ
  ที่ตั้ง  เลขที่ 370 หมู่ 5 บ้านโคกสูง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   198   โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายจรูญ ชะทา
  ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๓๕๑ หมู่ 8 บ้านห้วยหว้านไพร ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  080-1688522

  
ภาพสมาชิก
   199   โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายประพันธ์ คงอุ่น
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 กุดเก่าน้อย ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870101

  
   200   โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
  ผู้อำนวยการ  นายทินกร หิรัญเกิด
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านดงขี ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   201   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (แก้งคร้อ)
  ผู้อำนวยการ  นายประพันธ์ คงอุ่น
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0833679985

  
ภาพสมาชิก
   202   โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษดา อำภาคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 39 หมู่ 12 บ้านแก้งพัฒนา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0871399220

  
ภาพสมาชิก
   203   โรงเรียนบ้านหนองขาม (แก้งคร้อ)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายร่วม ค้าเจริญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหนองขามเหนือ ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870380

  
   204   โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
  ผู้อำนวยการ  นายร่วม ค้าเจริญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองแห้ว ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870357

  
ภาพสมาชิก
   205   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ บัวคำ
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านงิ้วงาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044822796

  
ภาพสมาชิก
   206   โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเพ็ง ผ่านพูล
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหนองช้างเอก ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   207   โรงเรียนบ้านซำมูลนาก
  ผู้อำนวยการ  นายสุพล พรมมานอก
  ที่ตั้ง  297 หมู่ 9 บ้านสระปทุม ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0848280024

  
ภาพสมาชิก
   208   โรงเรียนบ้านหนองสามขา
  ผู้อำนวยการ  นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองสามขา ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870528

  
   209   โรงเรียนบ้านโปร่ง
  ผู้อำนวยการ  นายสุธีย์ จันทร์มะโฮง
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโปร่ง ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870187

  
ภาพสมาชิก
   210   โรงเรียนบ้านโนนคูณ (แก้งคร้อ)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางหอมจันทร์ งวดชัย
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโนนคูณ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044109131

  
ภาพสมาชิก
   211   โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
  ผู้อำนวยการ  นายวันลบ พันธ์ศรี
  ที่ตั้ง  297 หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150
  เบอร์โทร  0862344524

  
ภาพสมาชิก
   212   โรงเรียนบ้านหนองสังข์
  ผู้อำนวยการ  นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044823173

  
ภาพสมาชิก
   213   โรงเรียนหนองพอกกองศรี
  ผู้อำนวยการ  นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 กองศรี ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0897164589

  
   214   โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
  ผู้อำนวยการ  นายพิชิต โคตรมา
  ที่ตั้ง  เลขที่ 258 หมู่ 8 บ้านหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0619326569

  
ภาพสมาชิก
   215   โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ โทราช
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองแต้ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   216   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
  ผู้อำนวยการ  นางวรรณวรางค์ งามสกุล
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044109138

  
ภาพสมาชิก
   217   โรงเรียนบ้านก่าน
  ผู้อำนวยการ  นายอุทิศ ตาปราบ
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870553

  
ภาพสมาชิก
   218   โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่
  ผู้อำนวยการ  นางพัชรินทร์ พิริยศิลป์
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านหนองปลามัน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870234

  
ภาพสมาชิก
   219   โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
  ผู้อำนวยการ  นายเทพ อุดม
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโนนศิลา,บ้านเหล่าเกษตร ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870386

  
   220   โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 เหล่ากาดย่า ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870391

  
   221   โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง
  ผู้อำนวยการ  นายเทพ อุดม
  ที่ตั้ง  270 หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870388

  
ภาพสมาชิก
   222   โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิชัย เกิดสุข
  ที่ตั้ง  191 หมู่ 3 บ้านเลิงทุ่ม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  0898458938

  
ภาพสมาชิก
   223   โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายวุฒิชัย เกิดสุข
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโคกไพรวัน ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870387

  
   224   โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านโสกหว้า,บ้านโนนดินหอม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044870390

  
ภาพสมาชิก
   225   โรงเรียนบ้านหลุบคา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายเทพ อุดม
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 หลุบคา ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044822807

  
   226   โรงเรียนบ้านหลุบคา
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ ราคาแก้ว
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 หลุบคา ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  เบอร์โทร  044822807

  
ภาพสมาชิก
   227   โรงเรียนบ้านคอนสาร
  ผู้อำนวยการ  นายชานนท์ ต่ออำนาจ
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านคอนสาร ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044876700

  
ภาพสมาชิก
   228   โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว
  ผู้อำนวยการ  นางชุติกาญจน์ รัตนะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 น้ำพุปางวัว ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0653924989

  
ภาพสมาชิก
   229   โรงเรียนบ้านคลองบอน
  ผู้อำนวยการ  นางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 คลองบอน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044876447

  
ภาพสมาชิก
   230   โรงเรียนบ้านดงกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายมงคล น้อยศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 นาผักเสี้ยน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0872137884

  
ภาพสมาชิก
   231   โรงเรียนบ้านดงใต้
  ผู้อำนวยการ  นายมนัส เกตขุนทด
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  087-643-8311

  
ภาพสมาชิก
   232   โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ชาวเชียงตุง
  ที่ตั้ง  65 หมู่ 8 หนองตากล้า ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0878742925

  
ภาพสมาชิก
   233   โรงเรียนบ้านกุดแคน
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายมนัส เกตขุนทด
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 กุดแคน ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  093-3833225

  
   234   โรงเรียนบ้านท่าศาลา
  ผู้อำนวยการ  นายสงกรานต์ บุญโสภาพ
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ท่าศาลา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870156

  
ภาพสมาชิก
   235   โรงเรียนบ้านโคกนกทา
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายมงคล น้อยศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 โคกนกทา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0819740930

  
   236   โรงเรียนบ้านดงบัง
  ผู้อำนวยการ  นางกรรณิกา ทิพรักษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 ดงบังเหนือ ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0810750677

  
ภาพสมาชิก
   237   โรงเรียนบ้านม่วง
  ผู้อำนวยการ  นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านม่วง ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870520

  
ภาพสมาชิก
   238   โรงเรียนบ้านนาบัว
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ แนวคำดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 นาบัว ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044822948

  
ภาพสมาชิก
   239   โรงเรียนบ้านหินรอยเมย
  ผู้อำนวยการ  นางศรัทธาพร งามชัด
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 หินรอยเมย ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044109182

  
   240   โรงเรียนบ้านนาเกาะ
  ผู้อำนวยการ  นายต้น นครดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านนาเกาะ ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0812600871

  
   241   โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายต้น นครดี
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 น้ำอุ่น ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870173

  
   242   โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
  ผู้อำนวยการ  นายพิรัช จำรัสแนว
  ที่ตั้ง  105 หมู่ 8 นาวงเดือน ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0918636025

  
ภาพสมาชิก
   243   โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
  ผู้อำนวยการ  นางสุณิตา บุริมาศ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 น้ำพุหินลาด ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  095-6642914

  
ภาพสมาชิก
   244   โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายณัฐชนน ต่ออำนาจ
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 น้ำพุหินลาด ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  095-6642914

  
   245   โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
  ผู้อำนวยการ  น.ส.พรวิจิตร ชาติชำนาญ
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 โนนหัวนา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044876692

  
ภาพสมาชิก
   246   โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
  ผู้อำนวยการ  นางปราณี กัญญาสุด
  ที่ตั้ง  หมู่ 9 ดงป่าเปือย ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044823336

  
ภาพสมาชิก
   247   โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นางกนกวรรณ จันทรนิมะ
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ห้วยแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0844718548

  
ภาพสมาชิก
   248   โรงเรียนบ้านห้วยไห
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไห ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0910145896

  
   249   โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
  ผู้อำนวยการ  นางฉัตรฉวี ยางขามป้อม
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 ท่าเริงรมย์ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870348

  
ภาพสมาชิก
   250   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ...........................................
  ที่ตั้ง  หมู่ 10 ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  081-7596163

  
ภาพสมาชิก
   251   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ   นางสุณิตา บุริมาศ
  ที่ตั้ง  หมู่ 8 สวนป่า ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044109190

  
   252   โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
  ผู้อำนวยการ  นายแมน ถันชนนาง
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044129490

  
ภาพสมาชิก
   253   โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นายวินชัย สุจา
  ที่ตั้ง  หมู่ 3 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0990368882

  
   254   โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
  ผู้อำนวยการ  นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 หนองเชียงรอดใต้ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870225

  
   255   โรงเรียนบ้านโนนโจด
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทิชา ทวีเงิน
  ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนโจด ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0988284097

  
ภาพสมาชิก
   256   โรงเรียนบ้านโนนสง่า
  ผู้อำนวยการ  นายบุญสวน ทรงทาศรี
  ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโนนสง่า ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0883258917

  
ภาพสมาชิก
   257   โรงเรียนบ้านโนนคูณ (คอนสาร)
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ เสมพงค์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 กุดมะนาว ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0898407174

  
ภาพสมาชิก
   258   โรงเรียนบ้านโนนคูณ (คอนสาร)
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางวราภรณ์ สุทธิวรารัฐกานต์
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 กุดมะนาว ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0898407174

  
ภาพสมาชิก
   259   โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ..............................
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 โคกมะตูม ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0874427673

  
   260   โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
  ผู้อำนวยการ  นายเอ็ม สุขขา
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 โคกมะตูม ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0874427673

  
ภาพสมาชิก
   261   โรงเรียนบ้านโจดกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายชัยนาท พลอยบุตร
  ที่ตั้ง  หมู่ 4 โจดกลาง ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  043402668

  
ภาพสมาชิก
   262   โรงเรียนบ้านดอนอุดม
  ผู้อำนวยการ  นายอาทิตย์ แสนสะอาด
  ที่ตั้ง  หมู่ 7 ดอนอุดม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  Donudomschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   263   โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
  ผู้อำนวยการ  จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง
  ที่ตั้ง  หมู่ 6 ห้วยยางใหญ่ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044129265

  
ภาพสมาชิก
   264   โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
  ผู้อำนวยการ  นายสมควร ตากลม
  ที่ตั้ง  หมู่ 13 คลองเตย ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  043402372

  
ภาพสมาชิก
   265   โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
  ผู้อำนวยการ  นายธีรพจน์ กัญญาสุด
  ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านโนนเพิ่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   266   โรงเรียนบ้านป่าว่าน
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิชัย จำปาหวาย
  ที่ตั้ง  หมู่ 12 ป่าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0872187018

  
ภาพสมาชิก
   267   โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  นายวุฒิชัย จำปาหวาย
  ที่ตั้ง  หมู่ 14 มอตาเจ๊ก ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  044870420

  
   268   โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  ****************
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0817306530

  
   269   โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
  ผู้อำนวยการ  นายสันติ พิณรัตน์
  ที่ตั้ง  หมู่ 11 ปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
  เบอร์โทร  0817306530

  
   270   บ้านโนนทรายคำ(Test For Admin)
  ผู้อำนวยการ รักษาการ  Mr.Admin CPM2
  ที่ตั้ง  บ้านโนนทรายคำ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว
  เบอร์โทร  cpm2@chaiyaphum2.go.th

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
My Office V 6.4 final - 2024 Copyright @ T&T-2024 All rights reserved.